Protectia datelor cu caracter personal

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
DESCARCA DE AICI ! 

LEGE Nr. 190 din 2018.
DESCARCA DE AICI ! 

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016.
DESCARCA DE AICI ! 

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces.

DESCARCA DE AICI ! 

Cerere pentru exercitarea dreptului restricionarea prelucrarii.

DESCARCA DE AICI ! 

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie.

DESCARCA DE ACI !

Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor.

DESCARCA DE AICI !

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor.

DESCARCA DE ACI !