Anunt

/Anunt

Prezentarea Centrului SOLVIT România

Centrul SOLVIT România funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Direcţia Armonizare Legislativă, aflat în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE. Obiectivul acestuia este de a soluţiona problemele concrete cu care se confruntă cetăţenii români sau companiile româneşti în relaţia cu administraţiile naţionale din cadrul U.E. în legătură cu aplicare incorectă a [...]

2017-12-05T16:22:02+03:00decembrie 5th, 2017|Anunt|0 Comments

Modalitati de contestare a deciziei institutiei

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE         Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informații de [...]

2017-08-18T08:20:09+03:00august 18th, 2017|Anunt|0 Comments

Lista documentelelor produse si gestionate

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE CONFORM LEGII Potrivit art. 5, alin. 1 lit. h din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informația de interes public –   Hotărârile Consiliului Local Vălișoara, rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali și ale viceprimarului Dispozițiile cu caracter normativ emise de [...]

2019-02-05T15:14:35+03:00august 18th, 2017|Anunt|0 Comments

Lista documentelor de interes public

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC Potrivit art. 5, alin. 1 lit. g din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informația de interes public –   Hotărârile Consiliului Local Vălișoara Dispozițiile Primarului comunei Vălișoara cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) Bugetul local Bilanțul contabil Contul de execuție al bugetului local Organigrama Primăriei [...]

2019-02-05T15:14:35+03:00august 18th, 2017|Anunt|0 Comments

Adresa de contact

Loc. Vălişoara, nr. 194
Jud. Hunedoara
Cod poştal: 337520
Telefon: 0254-265432
Fax: 0254-265400

Program de functionare

Luni-Vineri 8 - 16

Relatii cu publicul

Luni - Vineri 8 - 16
Miercuri 16 - 18

Program de audiente

PRIMAR
Rovinar Mircea - Ion
Luni orele 9 - 12

VICEPRIMAR
Resiga Constantin- Felician
Joi orele 9 - 12

SECRETAR
Muntea Dorina
Marţi orele 9 - 12

Programare audiență

Programare audiență